,,Dzięki terapii Tosia zaczęła dostrzegać, że istnieje inny świat niż ten, w którym zatrzymuje ją jej choroba”

- powiedziała jej Mama. Pierwsze słowo wypowiedziane przez Tosię: ,,majsz” i gest gdy dziewczynka podała Tacie okruszek… Dzieci i Rodziców potrzebujących naszej specjalistycznej pomocy tak jak Tosia jest znacznie więcej…

,,Majsz” rzeczywistą okazję by pomóc nam pomagać…

Planujemy powstanie:
Centrum Kompleksowego Wsparcia Rozwoju Dzieci PsychoNatura w Kurach
i „Leśnego Przedszkola”

 Adaptacja wiejskiego budynku gospodarczego do potrzeb edukacyjnych, specjalistycznej diagnozy i terapii Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi to inwestycja długoterminowa i wymagająca sporych nakładów finansowych, ale liczy się każdy podarowany nam z Serca OKRUSZEK.- Jak pokazuje historia Tosi-„okruszek” czasami może zmienić Świat (…).

Wspieraj rozwój dzieci z naturą bo:

Aktualnie mówi się o epidemii zaburzeń rozwojowych i autyzmu u Dzieci (według danych światowych jedno dziecko na sto ma autyzm). Nie określono jednej przyczyny tego stanu rzeczy, ale ta sama tendencja występuje w chorobach cywilizacyjnych.

Według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii liczba zaburzeń psychicznych u dzieci w Polsce wynosi ok 20% i stale rośnie. Z danych statystycznych WHO wiadomo, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw dzieci i młodzieży.

 

Oficjalnie wyodrębniono w nazewnictwie fachowym Syndrom Deficytu Natury (SDN). –Badania jednoznacznie wskazują, że brak bezpośredniego kontaktu z przyrodą w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu  zaburzeń rozwojowych i psychicznych u Dzieci.

 

Pamiętaj :galopujący postęp cywilizacyjny odcina Dzieci  od naturalnego ŻRÓDŁA MOCY jakim jest dla nich bezpośredni kontakt z Przyrodą i z drugim Człowiekiem.

ZRÓB DOBRO i kliknij w swój ,,Majsz-Okruszek”

„Bajku-Majsz”
Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci

05-240 Tłuszcz-Kury 11
NIP: 125 163 48 43, REGON: 362297548, KRS: 0000571344

Płatności on-line realizowane są za pomocą systemu Przelewy24.
Wpłaty można dokonać także bezpośrednio na numer konta bankowego, pamiętaj aby w tytule napisać „darowizna na cele statutowe”
nr konta: BANK PEKAO S.A. O/WOŁOMIN 62 1240 6335 1111 0010 6473 2740

Złoty ,,Majsz-Okruszek” od biznesu, firm i fundacji korporacyjnych

Wpłacając kwotę 5.000 zł i więcej otrzymujesz certyfikat ,,Robię Dobro – Biznes z Sercem”.

Możemy wspólnie zaprojektować rodzaj stałej, filantropijnej współpracy z Twoją firmą, która będzie dla Ciebie najbardziej satysfakcjonująca.

Każda kwota jest dla nas ważna.

  • Majsz-Okruszek 60 zł to udział Dziecka w całodziennych warsztatach plenerowych w naturalnym środowisku przyrodniczym
  • Majsz-Okruszek 150 zł – Konsultacja  specjalisty
  • Majsz-Okruszek 200 zł pozwalam nam na organizację sesji terapii niedyrektywnej Dziecka z nasilonymi zaburzeniami kontaktu, relacji i więzi
  • Majsz-Okruszek 250 zł to diagnoza specjalisty wraz z zaleceniami lub obserwacja diagnostyczna Dziecka w przedszkolu+zalecenia

Warto wiedzieć, że

Darowizna zmniejsza wysokość podatku, jaki płacisz urzędowi skarbowemu, a możesz nawet nie płacić go wcale, przekazując „Majsz-Okruszki” dla Dzieci, które potrzebują specjalistycznej pomocy tak jak Tosia.

Przekazując darowiznę możesz skorzystać z odliczenia podatkowego. Osoby fizyczne mogą od podstawy opodatkowania odliczyć do 6%, a osoby prawne do 10% uzyskanego dochodu. Pamiętaj, że musisz zachować wydruk z dokonanego na  nasze konto przelewu (pełna nazwa fundacji) oraz by w tytule przelewu napisać „cele statutowe”. Zachowaj wydruk.

Podstawa prawna:

  • ustawa o podatku od osób fizycznych (art.26 ust.1pkt 9) o warunkach odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004r)
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art.18ust.1pkt.1 i 7) o warunkach odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004r.)