,,Leśna Edukacja''

Profilaktyka Syndromu Deficytu Natury (SDN) w rozwoju, edukacji, wychowaniu  i terapii Dzieci (w tym Dzieci niepełnosprawnych), warsztaty w naturalnym środowisku przyrodniczym, prowadzone – przez specjalistów fundacji i wolontariuszy.

You are here:

W bliskości z przyrodą dzieci są swobodne, radosne i szczęśliwe, nie potrzebują elektronicznych gadżetów i nigdy się nie nudzą

SYNDROM DEFICYTU NATURY (SDN) – badania potwierdzają, że większość zaburzeń  rozwojowych i emocjonalnych Dzieci (m.in. deficyty uwagi, hiperaktywność, niezgrabność ruchowa, otyłość, nieprawidłowości Integracji Sensorycznej, niski poziom kompetencji społecznych i komunikacyjnych, agresja, depresja, nerwice) ma podłoże w braku bezpośredniego kontaktu z Naturą. W ostatnich latach notuje się gwałtowny wzrost nieprawidłowości i chorób psychicznych u Dzieci.

Według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie liczba zaburzeń psychicznych u Dzieci w Polsce wynosi ok 20% i stale rośnie.

Z danych statystycznych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) wiadomo, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw dzieci i młodzieży.

Aktualnie mówi się o epidemii zaburzeń rozwojowych i autyzmu u Dzieci (według danych światowych jedno dziecko na sto ma autyzm). Nie określono jednej przyczyny tego stanu rzeczy, ale ta sama tendencja występuje w chorobach cywilizacyjnych.

Galopujący postęp cywilizacyjny odcina Dzieci  od naturalnego ŻRÓDŁA MOCY jakim jest dla nich bezpośredni kontakt z Przyrodą i z drugim Człowiekiem. Przywracamy Dzieciom łączność z Naturą i radosny rozwój.

Dzieci nie są maszynami do wykonywania zadań, mają emocje i by rozwijać się harmonijnie MUSZĄ jak drzewa, mieć ,,korzenie”.

Dzieci nie są maszynami do wykonywania zadań, mają emocje i by rozwijać się harmonijnie MUSZĄ jak drzewa, mieć „korzenie”. Postęp cywilizacyjny i stolikowo-gabinetowa pedagogika i terapia skupiają się na „stymulacji” intelektu i umiejętności „szkolnych”. Dzieci pozostają odcięte od pierwotnego ŻRÓDŁA SWOJEJ MOCY ROZWOJOWEJ, który daje im bezpośredni kontakt z Przyrodą i z drugim Człowiekiem. Nic dziwnego, że rośnie liczba zaburzeń psychicznych Dzieci. -Każe im się „nie biegać” kiedy one WŁAŚNIE BIEGANIA i SWOBODY potrzebują najbardziej. Obserwując Dzieci na naszych warsztatach za każdym razem przekonujemy jak bardzo uzdrawiające są dla Dzieci: bliskość natury, swoboda, ruch, umiar i prostota.
Nie wyobrażacie sobie ile Dzieci nagle potrafią!!! Jak bardzo są twórcze i co wymyślają same (bez ingerencji dorosłych), jak współpracują, jak kooperują, tworzą „zespoły zadaniowe”, jak potrafią rozwiązać swoje konflikty.

W bezpośrednim kontakcie z Przyrodą,  Dzieci instynktownie realizują blokowane potrzeby rozwojowe. Dla „wyzwolenia” potencjału, potrzebują swobody, rozmachu, przestrzeni, PRZYGODY i…PROSTOTY. Tam gdzie nie ma „gotowców”, samoistnie uruchamiają się ich pierwotne zasoby twórcze. W Świecie gdzie Dzieci (nie tylko Dzieci…) coraz częściej są uzależnione od elektronicznych gadżetów, najlepszą „zabawką” (do zabaw indywidualnych i zespołowych) okazuje się…pachnące siano. Cudownie też pobiegać z wiatrem i „tańczącą” kolorową wstążką (…). Nieprawdą jest, że Dzieci nie potrafią się bawić.

Gotowe zabawki imitacyjne nie zostawiają „pola” dla dziecięcej wyobraźni (np. komórkowy telefon jest po prostu telefonem, samochodzik samochodzikiem a lalka lalką), tymczasem to zabawa w „udawanie” (gdy Dzieci TWORZĄ w swojej wyobraźni coś z niczego) stanowi jeden z najważniejszych etapów rozwojowych, który jest fundamentem nie tylko dla myślenia symbolicznego (później abstrakcyjno-pojęciowego) , ale do twórczości w ogóle. To również pierwsze kroki ku „wolnej myśli” i osobowościowej autonomii.

DZIECI „WIEDZĄ”, wystarczy tylko dać im ku temu odpowiednie warunki…-NATURA ROZWOJOWA DZIECI uaktywnia się w bezpośrednim kontakcie z NATURĄ (…). Okazuje się wówczas, że KAŻDE DZIECKO POTRAFI. To „nauka bez nauki”. Od klasycznej edukacji stolikowo-gabinetowej różni się tym, że w BLISKOŚCI Z PRZYRODĄ Dzieci SAME najlepiej „wiedzą” czego potrzebują do prawidłowego rozwoju. Tak Kochani, te wszystkie mądre terminy i procesy: koncentracja uwagi, integracja sensoryczna, stymulacja rozwoju psychomotorycznego, ćwiczenie koordynacji ruchowej i sprawności manualnej, wyciszanie i terapia ADHD, Trening Umiejętności Społecznych, ćwiczenia komunikacji, naprzemienności i współpracy z rówieśnikami, to wszystko cudownie i samoistnie „dzieje się” i zachodzi gdy PIERWOTNA NATURA DZIECI jest blisko z NATURĄ. Jest jeszcze jedna różnica, w BLISKOŚCI Z PRZYRODĄ DZIECI SĄ SWOBODNE,RADOSNE I SZCZĘŚLIWE, nie potrzebują elektronicznych gadżetów i NIGDY SIĘ NIE NUDZĄ.

Na naszych warsztatach dostarczamy Dzieciom wszystkiego co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju: ruch na świeżym powietrzu, bieganie po łące i lesie, rozmach, spontaniczność, twórczość, wielozmysłowe doznawanie świata, ćwiczenie koordynacji i równowagi poprzez bieganie po nierównym, naturalnym podłożu, plenerowe zabawy oparte na współpracy, przygodę ,ciekawość poznawczą, samodzielne „badanie”, zbieranie naturalnych „skarbów”, pole do wyobraźni i twórczości, robienie zabawek z niczego, zainteresowanie i uwaga, babranie się w błocie, brodzenie po rzece, wyciszenie i twórczość, uwrażliwianie, kształtowanie charakteru, palenie ognia, naturalny kontakt z żywiołami.

dot

Idziemy do prawdziwego, dużego  Lasu, na łąkę, pole  i nad rzekę Szukamy skarbów, biegamy,  skaczemy,  dotykamy, oglądamy, wąchamy, czujemy, smakujemy i tworzymy. Poznajemy „Land Art” i plenerowe zabawy sensoryczne, wspólnie malujemy na sztalugach obrazy

dot

Oprócz wielu wrażeń na łonie Natury, materiałów plastycznych, doznań twórczych i SPONTANICZNEGO RUCHU i RADOŚCI, zapewniamy naturalny poczęstunek dla Dzieci i opiekunów (nasza specjalność to domowe ciasto z jabłek i marchewki, aroniowa herbatka z miodem i lemoniada).

dot

Obcując z Przyrodą Dzieci odbierają Świat wszystkim zmysłami (polisensorycznie), czerpiąc z tego radość uczą się samoistnie poprzez bezpośrednie doświadczanie.  Zdobyta w ten sposób  wiedza ma charakter  wielowymiarowy i  zapada głęboko w pamięć.