POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne.

 • Właścicielem strony www.bajku-majsz.pl a tym samym Administratorem Danych osobowych jest  „Bajku-Majsz”  Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci  zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej. Fundacja może używać skróconej nazwy: „Bajku-Majsz”. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedna Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz postanowienia niniejszy statutu.
 • Siedziba Fundacji mieści się w miejscowości Kury 11, 05-240 Tłuszcz w województwie mazowieckim
 • Adres korespondencyjny Fundacji: ul. Królowej Jadwigi 3/1, 05-200 Wołomin
 • Adres do kontaktu RODO (ochrona danych osobowych): ul. Królowej Jadwigi 3/1, 05-200 Wołomin, fundacja@bajku-majsz.pl
 • Portal pozyskuje informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób:

a)    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

b)    Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

2. Informacje w formularzach.

 • Serwis gromadzi dobrowolnie podane informacje przez użytkownika.
 • Serwis może utrwalać informacje zawierające parametry połączenia tj. czas, adres IP.
 • Serwis nie udostępnia danych zgromadzonych z formularzu podmiotom trzecim w inny sposób, niż wynikający ze zgody użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

3. Informacja o plikach cookies.

 • Strona pobiera pliki cookies w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu
   2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 • Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies;
 1. Sesyjne- pliki tymczasowe, przechowywane do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej
 2. Stałe – pliki stałe, które są przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies, bądź do czasu usunięcia ich przez Użytkownika Serwisu
 • Użytkownik Serwisu w każdym momencie posiada możliwość dokonania zmian w ustawieniach swojej przeglądarki w celu blokady obsługi plików cookies.
 • Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

4. Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 • Powyższe dane wykorzystuje się tylko dla celów administrowania serwerem i statystyki odwiedzin strony.

5. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym z poszanowaniem stosownych reguł prawa wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Firmy takie jak administratorzy serwera czy strony widzą te dane tylko kiedy wymaga tego konieczność. Nie maja prawa ich udostępniać dalej.
 • Informacje, które mogą przyczynić do zidentyfikowania osoby fizycznej udostępniane są tylko za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Twoje prawa.

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez nas sług np. prowadzenia zajęć, szkoleń, organizacji wyjazdów itp. Konsekwencją niepodania niezbędnych i określanych każdorazowo potrzebnych danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Fundację usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.