Ukończyła studia magisterskie na kierunku surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe: nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną. Od ośmiu lat pracuje jako wychowawca i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących w Otwocku. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień, terapia ręki, metoda werbo – tonalna Petera Guberiny, I , II stopień , oligofrenopedagogika. Posiada kwalifikacje z zakresu tłumaczenia języka migowego T1. Na swojej ścieżce zawodowej spotyka dzieci z wieloma zaburzeniami. Każdy z podopiecznych wymaga kreatywnego podejścia oraz indywidualnego dostosowania metod pracy. Biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach, podnosi swoje kwalifikacje, aby możliwie najlepiej wspomagać dzieci i rodziców oraz rozwijać swój warsztat pracy. Prywatnie uwielbia naturę, a w szczególności górskie wyprawy.