Drogę zawodową rozpoczęła od pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z różnymi sprzężonymi niepełnosprawnościami. Członek  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Szukając skutecznych sposobów oddziaływania na dysfunkcyjne rodziny dzieci niepełnosprawnych, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną.

Od 2006 r. specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Pracowała w przedszkolnym oddziale integracyjnym oraz specjalistycznej przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. Ukończyła studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz szkolenie z wczesnej interwencji, diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Od 2014 r. pracuje w przedszkolu na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej.

W swojej pracy wyznaje zasadę, że terapia ma sens jedynie wtedy gdy jest akceptowana przez jej adresata. Ukończyła kurs TERAPIA NIEDYREKTYWNA DZIECI AUTYSTYCZNYCH I DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA prowadzony przez dr Marię Piszczek. Skuteczna wg niej terapia to taka, która jest lubiana i przynosi korzyść dziecku i jego rodzinie. Ma poprawić jakość życia a nie pogłębiać problemy emocjonalne rodziny. Poza gabinetami specjalistów, głównych walorów terapeutycznych dopatruje się w obcowaniu z naturą i aktywnym udziale dziecka w czynnościach dnia codziennego. W relacjach z innymi fundamentalny jest dla niej szacunek dla drugiego CZŁOWIEKA.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci. Szanuje naturę, bezustannie podziwia jej piękno, widzi w niej źródło sił i zdrowia. Uważa, że żyjąc z nią w zgodzie, unikamy większości problemów.