Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku. W każdym z miejsc pracy priorytetem jest dla niej stworzenie warunków, aby wszyscy
mogli wyrazić własne potrzeby, preferencje – niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Obecnie pracuje w przedszkolu specjalnym jako nauczyciel prowadząc grupę dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w przedszkolu rehabilitacyjnym jako terapeuta indywidualny oraz wspomagając terapię osób niepełnosprawnych w ich środowisku rodzinnym. Warsztat pracy doskonaliła na wielu kursach i szkoleniach – ukończyła m.in. Picture Exchange Communication System, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Makaton (3 stopnie), Diagnoza AAC. Stosowanie Oceny Efektywności Porozumiewania się Dzieci Niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” (M. Grycman), Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień (M. Grycman).