Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Oligofrenopedagogika, Edukacja Włączająca, Terapia Pedagogiczna. Od kilku lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z autyzmem. W swej pracy stosuje metody niedyrektywne, których celem jest  podążanie za dzieckiem i wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Uważa, że żeby pomóc dziecku trzeba je najpierw zrozumieć. Posiada rzadko spotykane intuicyjne wyczucie potrzeb dzieci, co jest „darem” zwłaszcza w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które nie mówią. Z niepełnosprawnością łączą się często różne, poważne  schorzenia somatyczne mi.in układu pokarmowego, nieprawidłowości jelitowe (np. w Zespole Downa), które uniemożliwiają dziecku pełne opanowanie czynności samoobsługowych.  Poruszająca jest wręcz jej dyplomatyczna delikatność i troska z jakimi pomaga dzieciom w najtrudniejszych sytuacjach  codziennych. Z pietyzmem wręcz odnosi się do dziecięcego wstydu i poczucia godności. Jako osoba bardzo skromna twierdzi:

„nie robię nic niezwykłego,  po prostu traktuje dzieci tak jak sama chciałabym  być traktowana”

Brała udział w wielu różnych  szkoleniach, warsztatach , seminariach  wzbogacających wiedzę na temat pracy z dziećmi:

Pomoc psychologiczno pedagogiczna w przedszkolu i szkole – zgodnie  z aktualnym stanem prawnym

„Autyzm w pigułce” – Organizator  Fundacja Promitis

„Recepta na dobrą współpracę z rodzicami”  – Organizator Centrum Pedagogiki Praktycznej

,,Osierocenie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie jego skutkom – Pomóż ukoić ból” – Organizator  Hospicjum Opatrzności Bożej

,,Zabawa inspirująca rozwój” część 1,2 – Organizator Fundacja Być Bliżej Siebie

,,Metoda projektów badawczych”  Organizator  Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego

Najchętniej odpoczywa  w  cieple domowego ogniska w gronie najbliższych lub na łonie natury  z dala od zgiełku dnia codziennego.