Pedagog, terapeuta. Absolwentka studiów pierwszego stopnia wydziału nauk pedagogicznych  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalności: wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna), a także studiów drugiego stopnia na tym samym wydziale o specjalności zarządzanie w oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Kształcenia Muzyczno–Ruchowego, uzyskując kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii.  Od 2010r. pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Prowadziła również zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja) w poradni psychologiczno –pedagogicznej oraz uczestniczyła w realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadząc zajęcia opiekuńczo–wychowawcze dla dzieci z terenów wiejskich gminy Wołomin. W swojej pracy kieruje się mottem: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi to zrobić samemu – a zrozumiem”.

Prywatnie jej pasją jest muzyka–od wielu lat  śpiewa w wołomińskim chórze „Sentito” oraz gra na klarnecie i saksofonie altowym w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Tłuszczu. Prywatnie żona Damiana i mama dwuletniej Julki.