Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na wydziale pedagogika specjalna ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju oraz wychowanie przedszkolne.  Pedagog. Instruktorka gimnastyki korekcyjnej. Od 2006 roku pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Ukończyła podyplomowe studia z gimnastyki korekcyjnej w wychowaniu fizycznym dla dzieci na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W swojej pracy dużą uwagę przywiązuje do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. Od kilku lat prowadzi zajęcia z gimnastyki  z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Realizuje wiele programów prozdrowotnych dla dzieci.

Pracując z najmłodszymi każdego dnia stara się pobudzać ich twórczość i kreatywność wykorzystując zróżnicowane metody i formy aktywności. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w pracy z małym dzieckiem m.in: „Wykorzystywanie metod KLANZY w pracy z dzieckiem i rodzicami”, „Zabawy fundamentalne dla dzieci”, „Metoda Dobrego Startu”, „Aktywizowanie dzieci poprzez muzykę”, szkolenie „Terapia Niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania”.

Prywatnie zajmuje się wszelką aktywnością sportową. Uwielbia turystykę rowerową, bieganie i pływanie. Jej motto w pracy z dziećmi : „Kto wiele przebywa z dziećmi odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku” – J.W.Goethe