Absolwentka studiów pierwszego stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na kierunkach: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogika wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia na tej samej uczelni na kierunku: pedagogika korekcyjno- kompensacyjna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako terapeuta dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Obecnie pracuje jako nauczyciel w przedszkolu terapeutycznym, prowadząc grupę dzieci z autyzmem oraz jako terapeuta w Ośrodku Wczesnej interwencji w Warszawie. Ponadto jest dyrektorem Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem. Współautorka szkolenia ,, Milczenie nie zawsze jest złotem – kilka słów o komunikacji pozawerbalnej. ‘’ Swoja przygodę z komunikacją alternatywną, która trwa do dziś rozpoczęła 6 lat temu, jako wolontariuszka w WTZ. Ukończyła m.in. szkolenie z PECS – Picture Exchange Communication System, brała udział w szkoleniu prowadzonym przez Lori Frost i Andy Bondy  ,, Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej’’. Ukończyła szkolenie się pod okiem Magdaleny Grycman , która jest prekursorką komunikacji funkcjonalnej w Polsce. W swojej pracy kieruje się przeświadczeniem, że: każdemu człowiekowi należy dać możliwość wyrażania swoich uczuć i potrzeb niekoniecznie za pomocą mowy werbalnej.