Od 2004 r. psycholog-terapeuta w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, w szczególności niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego, znacznego i głębokiego stopnia, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Reta, zespołami genetycznymi.

Ukończyłam szereg kursów kwalifikacyjnych i doskonalących pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 2004 r. pracowała w szczególności z osobami głęboko upośledzonymi intelektualnie. Praca ta jest ogromnie satysfakcjonująca, ale stanowi też wyzwanie dla  psychologów i terapeutów, którzy są w stanie i muszą przezwyciężyć szereg utrudnień komunikacyjnych, ruchowych, poznawczych w kontakcie z podopiecznymi. Zdobyte doświadczenie stanowi  bazę  do bycia  terapeutą/ asystentem  osób z tego typu zaburzeniami. Od roku 2007 specjalizuje się  w doborze do konkretnego dziecka odpowiedniej formy komunikacji alternatywnej. Większość osób z którymi pracowałam miała duże trudności w komunikacji albo umiejętności werbalizacyjne w ich przypadku nie rozwinęły się wcale. Dobranie i nauka posługiwania się odpowiednią formą komunikacja niewerbalnej pozwala osobom niepełnosprawnym komunikować swoje najważniejsze potrzeby. W ramach doszkolenia się i zdobycia nowych doświadczeń odbyła staż w  Szkole Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym prowadzonej przez   prof. Jarosława Rolę. W tej placówce poznała specjalistyczny sprzęt do terapii i rehabilitacji . Od 2012r. psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie. Członek zespołu orzekającego, specjalista  diagnozy i terapii dzieci przedszkolnych i w wieku wczesnoszkolnym.

Prywatnie-mama dwóch synów, najchętniej wypoczywa na łonie natury, w wolnym czasie czytuje kryminały, uwielbia motoryzację-stare motory i samochody,  pasję motoryzacyjną dzieli z mężem.