Aneta Kopeć

pedagog specjalny, terapeuta

Pracuje jako nauczyciel w przedszkolu terapeutycznym, prowadząc grupę dzieci z autyzmem oraz jako terapeuta w Ośrodku Wczesnej interwencji w Warszawie

Joanna Banaszek

pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogika, rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Agnieszka Szostkiewicz

pedagog, socjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Anna Sojecka

pedagog, instruktor gimnastyki korekcyjnej

Absolwentka ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju oraz wychowanie przedszkolne.

Anna Sakowska

oligofrenopedagog, terapeuta, neurologopeda

W swoich działaniach kieruje się zasadą podmiotowości stosując metody niedyrektywne; „podążam i stawiam wyzwania”.

Bożena Kowalczyk–Zarzecka

pedagog, terapeuta

Pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Prowadziła również zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacja) w poradni psychologiczno –pedagogicznej.

Beata Michalik

pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej na wydziale pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja niedostosowanych społecznie.

Ewa Janaszek

oligofrenopedagog, terapeuta

Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z autyzmem.

Grażyna Markowska

pedagog, terapeuta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego.

Jowita Szabelska-Żołnierzak

pedagog, trener rozwoju osobistego

Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu efektywnej nauki adresowane także do dzieci i młodzieży.